Koor

Ontstaan vanuit de gezamenlijke protestantse kerken van Hardenberg en Heemse.
We zijn een middelgroot koor van ongeveer 45 leden en laten van ons horen op verschillende manieren.
In kerkdiensten waaraan we onze medewerking verlenen of rond de tijd van kerst met "Lessons and Carols". Verder streven wij ernaar eens in de twee jaar een concert te geven met een orkest.
Ons repertoire is overwegend muziek van klassieke componisten, met vaak een religieus karakter. Ook eeuwenoude of zeer moderne kerkmuziek is terug te vinden in onze muzieklijst.

We repeteren wekelijks op dinsdagavond (19.45-21.45 uur) in de Höftekerk in Hardenberg.
Sinds begin 2018 is Tobias Bethlehem onze dirigent.

koorfoto 2022

koorfoto 2022 (Foto koor)