Geschiedenis

Het ontstaan

In de jaren zeventig ontstond er op veel plaatsen de behoefte aan een muzikale vlotte opluistering van de kerkdiensten. Vanuit de gezamenlijk protestantse kerken Hardenberg - Heemse is deze vraag ook naar voren gekomen. Een aantal jongeren onder leiding van muziekdocent Jan Tijhuis heeft gehoor gegeven aan deze oproep. In 1973 zijn we zo als "Combo" begonnen.

De naam

Tijdens veel kerkdiensten in en rond Hardenberg verleenden we onze medewerking, ook als cantorij. In 1975 kwam de wens om een eigen naam te hebben. Al snel besloten we dat het een Nederlandse naam moest zijn, als tegenhanger van allerlei Engelse namen van gospelkoren uit de omgeving. We zochten een naam met inhoud, en die misschien verrassend is: ZEVENMAAL
De naam komt uit een lied van Huub Oosterhuis, dat we in de beginperiode erg vaak zongen .........

Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden.
Zeventig maal zeven bomen
zullen bloeien waar wij wonen.
Licht zal op de aarde stromen.
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden!

Het logo

Begin 2021 heeft Zevenmaal een nieuw logo laten ontwerpen. Het bestaande logo werd door veel leden als "wat gedateerd" ervaren. Misschien werd het tijd voor een “modernere” uitstraling, zo bleek tijdens een jaarvergadering.
Links bovenaan deze pagina zie je hoe het geworden is. Het logo is ontwikkeld door Ad Hofsink van Total iD uit Hardenberg. Ad schreef er zèlf het volgende over:

  • Het logo uitgevoerd in goud met eventueel ‘interkerkelijk koor’ in zwart. Naast muziek onderstreept de kleur goud ook extra dat het een kwaliteitskoor betreft.
  • In de letter ‘Z’ zit tevens de ‘7’
  • De letter ‘n’ en ‘m’ gecombineerd. Dit staat symbool voor het koor als groep waarin de leden ook deels voor of achter elkaar staan.
  • De sierlijk ‘Twirl’ staat voor muziek. Geluid is lastig uit te beelden dus is gekozen voor deze sierlijke krul. Deze is qua beweging deels geïnspireerd op de zwaai van een dirigent.

De kleding

Gedurende de jaren hierna is de kleding regelmatig veranderd. Van spijkerstof naar koorjurken en koormantels zingen we op dit moment vooral in het zwart.

Repertoire

Onze eerste dirigent Jan Tijhuis heeft op bijzondere wijze ons meer laten zingen dan alleen gospels. Langzaam maar zeker krijgt ons repertoire muziek erbij van: Hardenbol, Huybers en Vogel. De naam gospelgroep veranderde in "Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal".

Dirigent

Zoals eerder genoemd is het koor gestart met Jan Tijhuis als dirigent.
Na 19 jaar, in 1992, heeft Riekus Hamberg die tot dan toe onze vaste organist was het dirigentschap overgenomen. Vanaf 2010 tot eind 2017 was Mathijs Kraan onze dirigent.
Met ingang van 16 januari 2018 zijn we gestart met onze nieuwe dirigent Tobias Bethlehem.